CHECK IT controletool

TACCENT biedt u alles wat u nodig heeft om kwaliteitscontroles in het kader van de Wet WOZ uit te voeren. De controle functionaliteit is onderdeel van de web-based WOZ-applicatie TACCENT. Hierdoor kunt u als gemeente op heel eenvoudige wijze controles doen van uw bestand.

Quickscan Stuf-TAX

Als u bij het uitvoeren van controles gebruik maakt van TACCENT, wordt er een Stuf-TAX bestand ingelezen. Op dit bestand worden direct circa 80 controles uitgevoerd. Deze controles bestaan voor een deel uit volledigheidscontroles, maar er worden ook diverse waarschijnlijkheidscontroles gedaan. De resultaten hiervan worden u via TACCENT beschikbaar gesteld, waarbij u tevens een toelichting ontvangt op de uitgevoerde controles.

Raadplegen gegevens

Via TACCENT kunt u de gemeentelijke gegevens raadplegen. U heeft toegang tot alle – in Stuf-TAX geleverde – gegevens. U kunt gebruik maken van alle functionaliteiten van TACCENT, zoals daar zijn: het digitale dossier, een koppeling met Google Maps, de mogelijkheid om statussen bij te houden op objectniveau, et cetera. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de TACCENT brochure.

Controlelijsten

Door middel van het vervaardigen van lijsten, kunt u allerlei overzichten produceren waarmee u controles kunt uitvoeren op de taxaties en de onderbouwende gegevens. Voor zowel woningen als niet-woningen zijn standaard lijsten beschikbaar. Deze kunt u raadplegen met Ms Excel, of een vergelijkbaar spreadsheet programma. Naast de TACCENT lijsten, zijn ook diverse overzichten te vervaardigen die u nodig heeft bij de beantwoording van de vragenlijsten van de Waarderingskamer.

Schaduwtaxaties

U kunt met TACCENT taxaties uitvoeren en deze gebruiken om de gehanteerde taxatie-uitgangspunten te controleren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse modules om niet-woningen modelmatig mee te waarderen. Daarnaast is het mogelijk om een controle te doen van het waardeniveau en de uniformiteit van woningtaxaties. De waarderingsmethodiek van woningen in TACCENT is innovatief. Dit is de reden dat TACCENT uitermate goed geschikt is om controles te doen van taxaties die met een ander pakket zijn uitgevoerd.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT