Bezwarenmodule

Het afhandelen van bezwaarschriften is een jaarlijks terugkerend proces. Het afhandelen van bezwaarschriften is een tijdrovende bezigheid. De bezwarenmodule van TACCENT is een grote stap in de richting van een efficiënt en snel werkproces, waarbij de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd blijft.

U kunt het bezwarenproces inrichten zoals u het wenst, waarbij u de diverse processtappen kunt registreren en bijhouden. Op elk gewenst moment heeft u inzicht in de voortgang van het proces. Het feit dat TACCENT een webapplicatie is brengt met zich mee dat er korte communicatielijnen zijn tussen de verschillende medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van bezwaarschriften.

In de bezwarenmodule kunt u zelf het beheer voeren over de gebruikte standaard teksten. Vanzelfsprekend wordt een basis set tekstblokken met de module meegeleverd. Aan de standaard grieven zijn antwoordblokken gekoppeld. Het systeem is zodanig ingericht dat het afhandelen van een bezwaarschrift minder tijd kost dan vroeger, waarbij wel het hoge kwaliteitsniveau behouden wordt.

De status van een object of een bezwaarschrift zorgt er in TACCENT voor dat u inzicht heeft in de werkvoorraad. De diverse medewerkers kunnen via de status met elkaar communiceren, zodat voor iedereen duidelijk is wat de stand van zaken is van de diverse processen. Deze werkwijze maakt dat het overdragen van werkzaamheden heel eenvoudig is en dat snel en efficiënt gewerkt kan worden.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT