Nieuws

Maikel Eilander tekent convenant

donderdag 4 juli 2013

Namens TACCENT is het convenant sectormodel WOZ op vrijdag 28 juni 2013 door Maikel Eilander getekend.

Op vrijdag 28 juni 2013 hebben op uitnodiging van de Waarderingskamer 40 partijen in het Kurhaus in Scheveningen een convenant ondertekend. Dit convenant is gericht op samenwerking bij de ontwikkeling van ICT systemen rond de uitvoering van de Wet WOZ. De samenwerking betreft primair de uitwisseling van informatie tussen systemen van diverse overheden en bedrijven.

De meeste van deze partijen hebben ook de afgelopen vijf jaar samengewerkt op basis van een convenant dat toen door 29 partijen is ondertekend. Bij de feestelijke ondertekening werd teruggekeken op wat de afgelopen vijf jaar is bereikt. De samenwerking heeft bijvoorbeeld aan de wieg gestaan van de Landelijke Voorziening WOZ, die als onderdeel van het stelsel van basisregistraties onlangs in gebruik is genomen. Dankzij deze samenwerking is ook het systeem TIOX gerealiseerd, waarmee alle gemeenten vanuit zeer diverse applicaties de taxatie van incourante en agrarische objecten kunnen doen met behulp van landelijke webservices.

De partijen hebben hun samenwerking met een nieuw convenant onderstreept. Ook de komende jaren willen deze partijen veel vernieuwingen doorvoeren. Dit zijn vernieuwingen gericht op dienstverlening aan de burger doelmatig werken binnen de overheid. Verstandige ICT-investeringen kunnen bijdragen aan het bereiken van bezuinigingsdoelstellingen.

Er komt de komende jaren meer interactie met burgers en bedrijven. Zowel via de besloten omgeving van mijnOverheid als via openbare kanalen zal meer WOZ-informatie langs digitale weg beschikbaar komen. Daarbij krijgt de burger ook vaker de mogelijkheid tot reageren. Op eenvoudige manier kan men dan bijvoorbeeld via deze digitale kanalen fouten herstellen in gegevens in de systemen bij de overheid.

Tot de ondertekenaars horen enerzijds bedrijven, waaronder de ICT leveranciers van met name gemeenten. Maar het convenant is ook ondertekend door een groot aantal vertegenwoordigers vanuit de overheid, waaronder het Ministerie van Financiën, De Belastingdienst, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Logius en nog vele anderen.

Bron: http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=newsitem&id=841


Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT